3. BİNGÖL ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ 18-22 EKİM 2021 SENARYO YARIŞMASI YÖNETMELİK

MADDE 1: AMAÇ

18-22 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 3.Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında, ticari bir amacı olmayan Kısa Film Senaryosu yazımlarını desteklemek; kurmaca, deneysel, canlandırma ve belgesel sinemanın ulusal çaptaki gelişimine katkı sağlamak, yurt dışı ve yurt içinde bulunan sinemacıları bir araya getirmek amacıyla senaryo yarışması düzenlenmiştir.

Senaryo yarışmasına yalnızca www.bingolkisafilmfestivali.com  dan ve Bingöl Şehrini konu alan senaryolar katılabilir.

MADDE 2: KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 10 (Kurmaca, Deneysel, Canlandırma ve Belgesel) senaryonun katılmış ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir.
 2. Senaryo yarışmasına sadece Bingöl şehrini konu alan senaryolar alınacaktır. Yazılacak senaryolar en fazla 20 sayfa olabilir. Senaryo Yarışmasında formatı yürütme kurulu tarafından belirlenir.
 3. Yarışmaya, sadece Bingöl Şehrini konu alan eserler katılabilir.
 4. Yarışmacılar birden fazla eserle başvurabilirler.
 5. Başvurular www.bingolkisafilmfestivali.com üzerinden Senaryo Yarışması bölümünden başvuru formu doldurularak dijital olarak yapılacaktır. Islak imzalı formlar, ilk 5’e giren eserler için istenecektir.
 6. Dereceye giren eser sahibi festival komitesi tarafından ağırlanacaktır.
 7. Derece alan eser sahibi kendisi ya da temsilcisinin ulaşım ve konaklama ücretleri tarafımızca karşılanarak festivalimizce ağırlanacaktır.
 8. ÖDÜL KAZANAN ESER SAHİBİ, ÖDÜLÜNÜ ALMAK ÜZERE ÖDÜL TÖRENİ’NDE BULUNMAK YA DA BİR TEMSİLCİ GÖNDERMEK ZORUNDADIR. BU ŞARTI YERİNE GETİRMEYEN ESER SAHİBİNE; PARASAL ÖDÜL DÂHİL HİÇBİR ÖDÜLÜ VERİLMEZ.
 9. Yarışmaya katılmak için son gün 10 EKİM 2021’dir.15 Ekim tarihine kadar online başvuru formunun doldurmuş olması gerekir. Katılımcı senaryosunu bingolkisafilmfestivali.com da Senaryo Yarışması  sekmesinden başvuru formunu doldururken yükleyerek başvuruyu yapmış olmalıdır.
 10. Not: Olası hataların önüne geçmek adına başvuru sahibi tarafından; başvurudan önce tüm evraklarının kontrolünün yapılması gerekmektedir.
 11. Yarışmacı online başvuru formunu doldurarak festivalin yarışma şartlarını kabul etmiş olur.
 12. Başvuru formunun ıslak imzalı şekilde gönderilmemesi durumunda eser, ön elemeyi geçse dahi yarışma dışı bırakılır.
 13. Başvuru koşullarını yerine getirmeyen filmler, ön elemeyi geçse dahi festival yönetimi tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
 14. Finalist Senaryonun eser sahibi başvuru formu ve başvuru koşulları formunun ıslak imzalı hali ile ilgili istenilen diğer belgelerle birlikte harici bellek içerisinde ve en geç 15 Ekim 2021 tarihinde Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Tekke Yokuşu Sokağı No: 7A Beyoğlu/İSTANBUL adresine Mahmut Baldemir adına 0 506 481 31 42 numarası ile gönderilmesi istenilecektir. Kargoya arama ve mesajla bildirim ekletilmelidir. Kargodan doğacak aksaklıklardan festival komitesi sorumlu değildir.
 15. Ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 Pandemi salgını nedeni ile sosyal mesafe kuralları uygulanacak olup maske takma zorunluluğu bulunmaktadır.
 16. Başvuruyu yapacak Eser sahibi eserin tüm haklarının kendisinde olduğunu ve doğabilecek yaşanabilecek her türlü yasal mevzuatı önceden kabul ederek tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder ve herhangi bir sorunla yaşanabilecek maddi ve manevi her türlü sorumluluğu karşılamayı kabul eder. Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği yaşanabilecek tüm yasal işlemlerden kendisini muaf tutar ve sorumluluğu eser sahibine bırakır.

MADDE 3: FESTİVAL SEÇKİSİNE DAHİL EDİLEN 5 ESER SAHİBİNİN GÖNDERECEĞİ BELGELER;

 1. Her biri ıslak imzalı başvuru formu ve şartname çıktısı. (Alınan çıktının her sayfasının altında ıslak imza olması zorunludur.)
 2. Yarışacak eserin yazım formatı 12 punto Times New Roman olmalıdır.
 3. Yarışacak eserin tüm sayfalarının çıktısı imzalı olmalıdır.
 4. Dosya içinde Sinopsisi yer almalıdır. (Maksimum 100 kelime)
 5. Dosya içinde Tretman yer almalıdır. (Maksimum 400 kelime)
 6. Yazarın/Yazarların fotoğrafı. (jpeg formatında 300 dpi)
 7. Word dosyası içerisinde senaristin biyografisi (maksimum 200 kelime) , Senaristin adı soyadı, yazdığı eserin türü. Uyarlama bir eser ise uyarladığı eser sahibinin yazılı onayı.

Önemli Not: Kargo içerisinde istenilen materyaller.

1) Başvuru formu ve şartnamesi A4 çıktısı alınarak her sayfası imzalanarak gönderilecektir.

2) Islak imzalı “başvuru formu ve şartnamesi” taranarak dijital hale getirilecek, film dahil tüm dijital belgeler harici bellek içerisinde gönderilecektir.

 MADDE 4: FESTİVAL KOMİTESİ ÖNERGESİ

 1. Ön seçici kurul, festival yürütme kurulundan ve/veya festival yürütme kurulunun kendisi dışında seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan kurulun üye sayısını festival kurulu belirler. Katılma koşullarına uygun olmayan eserler ön seçici kurula okutulmayacaktır.
 2. Finale kalan eserler ön kurul tarafından belirlendikten sonra web sitesi üzerinden ilan edilir.

 MADDE 5: ÖZEL KOŞULLAR

 1. Yarışmadan sonra festival arşivinde bulundurulacak olan eserin tanıtım amaçlı olarak görsel ve basılı medyada duyurulmasını eser sahibi koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.
 2. Finale kalan eserin festival kapsamında halka açık yerlerde gösteriminden dolayı herhangi bir telif ücreti yapılmaz.
 3. Başvuru belgesinde belirtilecek olan tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru eserlerinde özgün olmayan ve telif hakları ihlallerinden başvuruyu yapan sorumludur. Festival komitesi bunlardan doğabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Eserin başvurusunu yapan eser sahibi tüm sorumluluğu kabul etmiş olur.
 4. Eserin ne şartlarda oylanacağı ve ödüllendirileceği festival komitesi tarafından belirlenir.
 5. Ön eleme sonucunda belirlenecek Senaryolara ait istenilen verilerin gönderim masrafları katılımcı tarafından sağlanır.
 6. Ön eleme jürisinin ve yarışma jürisinin kararları kesindir. Ön eleme sonuçları açıklandıktan sonra katılımcı senaryosunu geri çekemez.
 7. Yarışmaya katılan Senaryolara herhangi bir katılım ücreti ödenmez.
 8. Yasal Haklar

.           Kar amacı gütmeyen bir kurum olan Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği söz konusu eserleri ticari olmayan amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynak oluşturmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Dolayısıyla yarışmayı düzenleyen kuruluşlar dereceye giren veya girmeyen eserleri kültürel ve tanıtım amaçlı kullanabilir, çoğaltabilir ve yayınlanabilir. Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar. Yarışma düzenleme kurulu, kayıt ve katılım esnasında edinilen kişisel bilgilerin ve özlük haklarının saklı kalacağını ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını temin eder.

 • Tüm katılan senaryoların kısa film olarak yapımı ve gösterimine ilişkin izin başvuru ile gerçekleşmiş sayılır. Ödül almış ve film yapımında kullanılmasına karar verilmiş eserlerin sahipleri her türlü telif hakkının Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği’ne devredileceğini kabul eder.
 • Yarışma düzenleme kurulu, ihtiyaç duyulması halinde resmi web sitesinden duyurmak ve gerekli izinleri almak şartıyla şartnamede değişikliğe gidebilir.
 • Yarışma düzenleme kurulu, ihtiyaç duyulması halinde programda yer alan ödül töreninin takviminde resmi web sitesinden duyurmak ve gerekli izinleri almak şartıyla değişikliğe gidebilir.
 • Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği’ne aittir.

MADDE 6: ÖDÜLLER

Festival yönetimi, festival programına dahil olan senaryolardan, yarışma kategorisi için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan eserleri festival programından çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali Komitesine aittir. Senaryo Yarışmasına katılan senarist ve katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten, yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan senaryonun yasal sahibinin sorumluluğundadır. Ayrıca yönetmelikteki değişiklik hakkı Festivali komitesine aittir. Para ödülleri K.D.V. dahil olarak belirlenmiştir.

Ödül Kategorisi

Bingöl Yerel Hikayeler Senaryo Ödülü : 5.000,00 TL

İrtibat için iletişim: 0 506 481 31 42

Yarışma şartnamesi koşullarını kabul ediyor ve yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

İsim / Soyisim                                                                         … /… /2021

İmza

3. BİNGÖL ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ SENARYO YARIŞMASI KOŞULLARI (PDF)