3. BİNGÖL ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ 18-22 EKİM 2021 KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİK

MADDE 1: AMAÇ

18-22 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 3. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında, ticari bir amacı olmayan kısa film yapımlarını desteklemek; kurmaca, deneysel, canlandırma ve belgesel sinemanın ulusal çaptaki gelişimine katkı sağlamak, yurt dışı ve yurt içinde bulunan sinemacıları bir araya getirmek amacıyla kısa film yarışması düzenlenmiştir.

MADDE 2: KATILIM KOŞULLARI

 1. Yarışmanın yapılabilmesi için en az 16 (Kurmaca, Deneysel, Canlandırma ve Belgesel) filmin katılmış ve ön değerlendirmeyi geçmiş olması gerekir.
 2. Kısa film yarışmasına 35mm’lik ve 16mm’lik filmler ile video tekniği ya da dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Ancak analog film tekniği ile çekilmiş filmler dijital ortama aktarılmış olmalıdır. Kısa Film Yarışmasında gösterim formatları festival yürütme kurulu tarafından belirlenir.
 3. Yarışmaya, süresi maksimum 25 dakikayı aşmayan yapımlar katılabilir.
 4. Yarışmacılar birden fazla eserle başvurabilirler.
 5. Yarışmaya 2020 ve 2021 yılları içerisinde yapılmış filmler katılabilir. Daha önceden herhangi bir festivale, kısa film yarışmasına katılmış olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak yarışmaya katılmaya engel değildir.
 6. veya 2. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali’nde finalist olmuş filmler yarışmaya katılamazlar.
 7. Ön başvurular www.bingolkisafilmfestivali.com üzerinden başvuru formu doldurularak dijital olarak yapılacaktır. Islak imzalı formlar, ilk 24’e giren eserler için istenecektir.
 8. Orijinal dili Türkçe olan filmler için İngilizce altyazı, orijinal dili Türkçe olmayan filmler ise Türkçe ve İngilizce alt yazı SRT dosyaları olmalıdır.
 9. Yarışmaya katılan filmler arasından 24 film festival kapsamında izleyiciler ile buluşacak. Finalist filmler arasından 5 filmin eser sahipleri festival kapsamında ağırlanacaktır.
 10. İlk 5 filmin eser sahiplerinin kendisi ya da temsilcisinin ulaşım ve konaklama ücretleri tarafımızca karşılanarak festivalimizce ağırlanacaktır.
 11. ÖDÜL KAZANAN ESER SAHİBİ, ÖDÜLÜNÜ ALMAK ÜZERE ÖDÜL TÖRENİ’NDE BULUNMAK YA DA BİR TEMSİLCİ GÖNDERMEK ZORUNDADIR. BU ŞARTI YERİNE GETİRMEYEN ESER SAHİBİNE; PARASAL ÖDÜL DÂHİL HİÇBİR ÖDÜLÜ VERİLMEZ.
 12. Yarışmaya katılmak için son gün 10 EKİM 2021’dir.10 Ekim tarihine kadar online başvuru formunun doldurmuş olması gerekir. Katılımcı filmini http://youtube.com veya http://www.vimeo.com‘a yüklenerek, şifreli online izleme linkini başvuruda şifresiyle birlikte paylaşmış olmalıdır.

Not: Olası hataların önüne geçmek adına başvuru sahibi tarafından; başvurudan önce izleme linkinin ve şifresinin doğruluğunun kontrolünün yapılması gerekmektedir.

 1. Yarışmacı online başvuru formunu doldurarak festivalin yarışma şartlarını kabul etmiş olur.
 2. Başvuru formunun ıslak imzalı şekilde gönderilmemesi durumunda eser, ön elemeyi geçse dahi yarışma dışı bırakılır.
 3. Başvuru koşullarını yerine getirmeyen filmler, ön elemeyi geçse dahi festival yönetimi tarafından yarışma dışı bırakılabilir.
 4. Finalist filmler ile gösterimi yapılacak filmlerin, ıslak imzalı başvuru formu ve film ile ilgili istenilen diğer belgelerle birlikte harici bellek içerisinde ve EN GEÇ 15 EKİM 2021 tarihinde Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Tekke Yokuşu Sokağı No: 7A Beyoğlu/İSTANBUL adresine Mahmut Baldemiradına 0 506 481 31 42 numarası ile gönderilmesi istenilecektir. Kargoya arama ve mesajla bildirim ekletilmelidir. Kargodan doğacak aksaklıklardan festival komitesi sorumlu değildir.
 5. Ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 Pandemi salgını nedeni ile sosyal mesafe kuralları uygulanacak olup maske takma zorunluluğu bulunmaktadır.

MADDE 3: FESTİVAL SEÇKİSİNE DAHİL EDİLEN 24 ESER SAHİBİNİN GÖNDERECEĞİ BELGELER;

 1. Her biri ıslak imzalı başvuru formu ve şartname çıktısı. (Alınan çıktının her sayfasının altında ıslak imza olması zorunludur.)
 2. Yarışacak filmin gösterim kopyası. (1080p ve mpeg4 formatında olmalıdır.)
 3. Yarışacak filmin fragmanı. (1080p ve mpeg4 formatında olmalıdır.)
 4. 10 saniyelik tanıtım videosu. (1080p ve mpeg4 formatında olmalıdır.)
 5. Yönetmenin/Yönetmenlerin fotoğrafı. (jpeg formatında 300 dpi)
 6. Filmden en az 2 karenin fotoğrafı. (jpeg formatında 300 dpi)
 7. Filmin afişi. (jpeg formatında 300 dpi)
 8. Word dosyası içerisinde filmin yönetmeni, yapımcısı, oyuncuları, senaristi, filmin türü gibi bilgilerin belirtildiği eser künyesi yer almalıdır.

 Önemli Not: Kargo içerisinde istenilen materyaller.

1) Başvuru formu ve şartnamesi A4 çıktısı alınarak her sayfası imzalanarak gönderilecektir.

2) Islak imzalı “başvuru formu ve şartnamesi” taranarak dijital hale getirilecek, film dahil tüm dijital belgeler harici bellek içerisinde gönderilecektir.

 MADDE 4: FESTİVAL KOMİTESİ ÖNERGESİ

 1. Ön seçici kurul, festival yürütme kurulundan ve/veya festival yürütme kurulunun kendisi dışında seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan kurulun üye sayısını festival kurulu belirler. Katılma koşullarına uygun olmayan eserler ön seçici kurula izlettirilmeyecektir.
 2. Festival komitesi, festivalin son başvuru ve düzenleme tarihini değiştirme yetkisini saklı tutar. Bu durum sadece, festivalin resmi web sitesi olan https://www.bingolkisafilmfestivali.com‘da duyurulur.
 3. Finale kalan eserler ön kurul tarafından belirlendikten sonra web sitesi üzerinden ilan edilir.

MADDE 5: ÖZEL KOŞULLAR

 1. Yarışmadan sonra festival arşivinde bulundurulacak olan kopyaların 60 saniyeyi aşmayacak şekilde bir kısmı, Film Afişi ya da filmden birkaç kare tanıtım amaçlı olarak görsel ve basılı medyada gösterilmesini eser sahibi koşulsuz olarak kabul etmiş sayılır.
 2. Finale kalan filmlerin festival kapsamında halka açık yerlerde gösteriminden dolayı herhangi bir telif ücreti yapılmaz.
 3. Başvuru belgesinde belirtilecek olan tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru eserlerinde özgün olmayan müzik, fotoğraf, video vb. içeriklerin telif hakları sorumluluğu başvuruda imzası bulunan eser sahibine aittir. Filmin yasal sahibi festival komitesine filmin tamamen yasal ve telif haklarına uygun olduğunu taahhüt eder.
 4. Yapımlar izleyiciye ve seçici kurula festival yönetiminin uygun gördüğü salonlarda sunulur. Seans, salon ve program değişikliği önerilemez.
 5. Filmlerin ne şartlarda oylanacağı ve ödüllendirileceği festival komitesi tarafından belirlenir.
 6. Ön eleme sonucunda belirlenecek filmlere ait istenilen verilerin gönderim masrafları katılımcı tarafından sağlanır.
 7. Ön eleme jürisinin ve yarışma jürisinin kararları kesindir. Ön eleme sonuçları açıklandıktan sonra katılımcı filmini geri çekemez.
 8. Yarışmaya katılan filmlere herhangi bir katılım veya gösterim ücreti ödenmez.

 MADDE 6: ÖDÜLLER

Festival yönetimi, festival programına dahil olan filmlerden, gösterim için gerekli teknik özelliklere ve hukuki niteliklere sahip olmayan filmleri gösterim programından çıkarma hakkına sahiptir. Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali Komitesine aittir. Kısa Film Yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelikten, yapıma katkısı bulunan kişileri haberdar etmek başvuru sahibi olan filmin yasal sahibinin sorumluluğundadır. Ayrıca yönetmelikteki değişiklik hakkı Festivali komitesine aittir. Para ödülleri K.D.V. dahil olarak belirlenmiştir.

Ödül Kategorisi

1.lik Ödülü: 10.000 TL

2.lik Ödülü: 7.500 TL

3.lük Ödülü: 5.000 TL

Jüri Özel Ödülü

Bingöl Şehri Halk Özel Ödülü

İrtibat için iletişim: 0 506 481 31 42

Yarışma şartnamesi koşullarını kabul ediyor ve yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

İsim / Soyisim                                                                         … /… /2021

İmza

Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali Kısa Film Yarışması Koşulları(PDF)

Follow us on Social Media