Festival Başkanı
Baran Mayda

Festival Direktörü
Ahmet Bikiç

Festival Yürütücüsü
Batıkan Karabacak, Emre Güler

Art Director
Sevim Karaalioğlu