Festival Başkanı
Baran Mayda

Festival Direktörü
Ahmet Bikiç

Festival Yürütücüsü
Batıkan Karabacak- Emre Güler

Art Director
Sevim Karaalioğlu

Sosyal Medya
Abdülbaki Nergiz